Bonenburg Collectief

TOW Transport

In een grofkeramisch bedrijf gaat het transport van tunnelovenwagens 24/7 door. Tijdens de productie worden de tunnelovenwagens (TOW’s) beladen met gedroogde stenen en het gebakken product wordt ontladen. TOW’s met ongebakken product gaan de tunneloven in en aan de andere kant van de oven worden TOW’s met gebakken product uit de oven gehaald. Dit transport en het bufferen van tunnelovenwagens gebeurt op diverse sporen, waarop de TOW’s worden getransporteerd met staalkabel-aangedreven ‘hondjes’. Tussen de sporen wordt gewerkt met traversewagens. Intech levert alle toebehoren voor een feilloos werkend tunnelovenwagen transport.

Bekijk alle media