Bonenburg Collectief

Intern transport

In vrijwel alle fabrieken vindt intern transport plaats van grondstoffen, halffabricaten, afval en eindproducten. Intech is gespecialiseerd in transport van grondstoffen en afvalstromen met behulp van transportbanden (vlak, trog, opvoer). Pallettransport vindt vaak plaats met behulp van kettingbanen met twee of meerdere kettingen. Intech is gespecialiseerd in kleine of grote traversewagens, variërend van een traversewagen voor één pallet met product tot en met traversewagens voor ovenwagens met een gewicht van ca. 50 ton gebakken product. Intech denkt graag mee over innovatieve transportsystemen in uw bedrijf.

Bekijk alle media Intern Transport Traverse Ovenwagens traversewagen in bedrijf