Bonenburg Collectief

Machineveiligheid

Intech Veiligheidshekwerken biedt integrale oplossingen op maat voor mechanische en elektrische machineafscherming (veiligheidshekken, lototo sloten en meer) en (Safety-)PLC programmering voor het totale werkproces rondom uw installatie. Onze veiligheidssystemen zijn praktisch en werkbaar voor uw operators, en verstoren uw productieprocessen minimaal.

Bekijk alle media

Veiligheidshekwerken 

Intech produceert een eigen lijn veiligheidshekwerken. Dankzij eigen ontwerpers en een goed ingerichte metaalwerkplaats zijn vele maatwerk hekwerken mogelijk. Voorbeelden van hekwerken en machineafscherming vindt u op onze speciale website.

Safety PLC programmeren 

Een belangrijk deel van machineveiligheid is elektrotechnisch van aard, of vereist kennis van Safety PLC programmeren. Intech biedt een groot assortiment veiligheidsfuncties bij de hekwerken en toegangsdeuren, waaronder LoToTo sloten en lichtschermen. Onze eigen PLC programmeurs zorgen ervoor dat alle functies aangesloten worden op de besturing van de machine. Alles geheel in lijn met de safety performance level vereisten die behoren bij het veiligheidsrisico (EN ISO 13849-1).
Meer info.

plc programmeren Intech

LoToTo 

De veiligheidsprocedure Lock Out – Tag Out – Try Out (LoToTo) richt zich op het beschermen van personen tijdens hun werkzaamheden aan machines. Intech heeft veiligheidsprocedures ontwikkeld voor een juiste werkwijze bij het openen en sluiten van hekwerkdeuren met vergrendeling. De LoToTo-procedure moet goed aansluiten op de werk- en machinesituatie,vooral ingeval van machine-zonering. 

Onze LoToTo systemen kunnen worden toegepast op alle Intech deurschuiven en sluitsystemen.

 

CE-markering 

Alle Intech machines worden voorzien van een CE Markering en een bijbehorende instructie.

Producten_MachiGereedschapskeuringen keuring

Gereedschapskeuringen en installatie-inspecties 

Intech verricht ook NEN 3140 keuringen van handgereedschap, NEN 3140 keuringen van uw elektrische installatie, en NEN 3140 thermografische inspecties. Door uw handgereedschap of installatie te laten keuren, worden ongevallen of calamiteiten zoveel mogelijk voorkomen, en de eventuele aansprakelijkheid voor schade.

U bent verzekerd van een veilige installatie volgens de geldende norm(en) waarbij wordt voorkomen dat er (brand)gevaarlijke situaties ontstaan.

Controle noodstop circuits 

Voordat Intech een nieuwe machine met de bijbehorende machineveiligheidsmaatregelen oplevert, controleren wij alle veiligheidsfuncties inclusief de noodstoppen. Voor onze klanten voert Intech ook specifieke controles uit op reeds aanwezige noodstop circuits. U ontvangt een gedetailleerd inspectierapport, waarin we niet alleen de uitgevoerde controle en onze bevindingen beschrijven maar ook een advies voor eventueel te nemen/noodzakelijke maatregelen en hun urgentie.

Bekijk ook: