google-site-verification=ZzSbLIaZj2ae6BvDwyL852SqdG-zZU5WS0vnNS188W8
  • Nederlands
  • Deutsch

Strengpers productielijn

Oktober 2017  Van een keramische fabriek voor de productie van zeer speciale producten ontvangt Intech Installatieburo de opdracht voor het volledig nieuw bouwen van een elektrische besturing op een complete strengpers productielijn. De besturing inclusief bekabeling vanaf de kastenbeschikker tot en met de snijtafel zal opnieuw worden ontworpen, gebouwd en in bedrijf gesteld.