• Nederlands
  • Deutsch

Servobesturing op afsnijder

Intech Installatieburo heeft voor de Freymatic AM afsnijder een nieuwe servobesturing ontwikkeld. De electronische analoge besturing met alle problemen komen hiermee te vervallen. Deze besturing voldoet aan de nieuwe eisen en is door iedere operator eenvoudig te bedienen.

Deze besturing is ook toe te passen bij soortgelijke Keller afsnijmachines.

Meer weten? Mail naar sales@intech-installatieburo.nl