google-site-verification=ZzSbLIaZj2ae6BvDwyL852SqdG-zZU5WS0vnNS188W8
  • Nederlands
  • Deutsch

Proportionele niveauregeling perskuip

Dit is een regeling waarbij, door een innovatieve denkwijze, een constanter niveau in de perskuip wordt verkregen. Het handhaven van een constant niveau in de perskuip is nodig om een zo constant mogelijke inworp van klei in de vormbak te verkrijgen. Zowel bij een Hubert als een Aberson inwerpsysteem en bij een De Boer persblok, is het van groot belang dat de plasticiteit, maar ook de druk onder in de perskuip constant is.

Bij een pers met een zogenaamde “Handformatic” zijn de voordelen nog groter. Intech-installatieburo heeft hiervoor in tegenstelling tot de conventionele “start-stop regeling” een “constant flow” regeling ontworpen.

Deze regeling wordt vaak in combinatie met een plasticiteit- en temperatuurregeling op de kleimenger geïnstalleerd.  Zowel een Hubert als een Aberson zogenaamde “ballenmaker” is erg gevoelig voor wisseling van druk onderin de perskuip. Bij kleine drukvariaties onder in de perskuip heeft dit vaak tot gevolg dat de “ballengte” varieert. Met als gevolg dat de persmachinist bijna doorlopend aan het bijstellen is. Bij een De Boer “handformatic” is dit probleem vaak nog groter.

 

Meer weten? Mail naar sales@intech-installatieburo.nl