Bonenburg Collectief

Breuk- en vormcontrole productie / kwaliteitscontrole

Vision technologie kan goed gebruikt worden voor kwaliteitscontrole van de productie, zeker als de te controleren producten gelijkvormig dienen te zijn. Zelfs geringe afwijkingen kunnen snel gesignaleerd worden dankzij vision technologie. Maar ook als een zekere afwijking binnen de productie is toegestaan, zoals bij stenen en steenstrips, kunnen onze PLC programmeurs deze toleranties instellen in het besturingssysteem. Herkent het vision systeem een te grote afwijking, dan zal de PLC opdracht geven het product uit te sluizen.

Bekijk alle media