• Nederlands
  • Deutsch

Kleivoorbereiding

Loadcellen

Onderstaande innovaties zijn gebouwd met gebruikmaking van zogenaamde loadcellen. Loadcellen zijn op velerlei manieren toepasbaar. Door hier gebruik van te maken, houden we eenheid in de totale opbouw van uw oplossing.

 

Kleurstoffendoseerunit vloeibare toeslagstoffen

Een op loadcellen geplaatste doseertank welke op basis van gewichtsafname een toeslagstof doseert. Het procédé is zeer betrouwbaar omdat bij een verstopte leiding, of een andere storing waarna geen dosering meer plaatsvindt, direct een storingssignaal wordt gegeven. Daarmee wordt voorkomen dat grote hoeveelheden stenen geproduceerd worden zonder het juiste percentage toeslagstof. De kleurstoffendoseerunit kan geheel “turn key” worden opgeleverd.

 

Verhoudingsregeling grondstoffen

In het verlengde van deze innovatie is een verhoudingsregeling voor grondstoffen ontwikkeld. Feitelijk is dit een logisch gevolg van het gebruik van loadcellen geplaatst onder zogenaamde kastenbeschickers of een zandbeschicker, evenals op andere doseer-systemen van toeslagstoffen. De meerwaarde van deze verhoudingsregeling voor grondstoffen is,
dat alle recepten nauwkeurig te reproduceren zijn.

 

Bandweegschaal

Deze bandweegschaal is in te bouwen in de standaard Intech transportband, maar is ontworpen om eenvoudig te kunnen worden gemonteerd in de bekende en veel toegepaste VHV transportbanden. Ook in andere transportbanden is deze bandweger met wat kleine aanpassingen altijd te monteren.

 

Meer weten? Mail naar sales@intech-installatieburo.nl