• Nederlands
  • Deutsch

Keuringen & Inspecties

Intech Installatieburo is er ook voor al uw keuringen en inspecties

NEN 3140 keuring van Handgereedschap

Werkwijze: Wij komen op een afgesproken dag bij u om uw handgereedschappen te keuren. Mocht uw handgereedschap gebreken vertonen en het is te repareren,
dan repareren wij dit direct zodat u weer met veilig gekeurd handgereedschap kunt werken.


NEN 3140 keuring voor uw electrische installaties

Werkwijze: Wij komen op een afgesproken dag bij u om uw electrische installaties te keuren. Het hoofddoel hierbij is het voorkomen van ongevallen, calamiteiten en de eventuele aansprakelijkheid voor schade. U kunt verzekerd zijn van een veilige installatie waarbij wordt voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Meestal zijn deze inspecties een vereiste in het verzekeringenpakket.

 

NEN3140 thermografische inspecties

Werkwijze: Wij komen op een afgesproken dag bij u om de thermografische inspecties uit te voeren. Het hoofddoel hierbij is het voorkomen van ongevallen, calamiteiten en de eventuele aansprakelijkheid voor schade. U kunt verzekerd zijn van een veilige installatie waarbij wordt voorkomen dat er (brand)gevaarlijke situaties ontstaan. Meestal zijn deze inspecties een vereiste in het verzekeringenpakket. Hieronder enige voorbeelden van onze thermografische inspectie. Met aan de linkerkant de thermografische foto, en aan de rechterkant de foto van het daadwerkelijke object.

 


Het uitvoeren van inspecties van uw noodstopcircuit en machineveiligheid

Werkwijze: Wij Inspecteren op veiligheid en werking van noodstopcircuits tesamen met de machineveiligheid. We voeren de inspecties uit en geven indien nodig advies.

In alle inspectierapporten staat het volgende beschreven:

  • Een korte omschrijving van het geinspecteerde bedrijf
  • Met welke apparaten de inspectie is uitgevoerd
  • Op welke onderdelen de visuele inspectie is uitgevoerd
  • Welke metingen er specifiek worden verricht
  • De bevindingen per onderdeel beschreven en/of gefotografeerd
  • De eventueel noodzakelijk te nemen maatregelen
  • De urgentie per onderdeel

 

Meer weten? Mail naar sales@intech-installatieburo.nl