• Nederlands
  • Deutsch

Drogerijbesturing

Onze innovatieve topper. De door Intech ontwikkelde succesvolle besturing, gerelateerd aan het “Expert 1”systeem.
Uitgangspunt is dat er wordt geregeld op de factor “droogvermogen” ofwel “delta T” genoemd. Hiermee wordt aanzienlijke tijdswinst behaald ten opzichte van conventionele systemen. Conventionele systemen regelen met meerdere regelkringen.
Vaak is er een regelkring voor de temperatuur, en een andere regelkring voor de luchtvochtigheid. Hierbij wordt echter niet optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare restwarmte van de oven. Ook wordt nog veel geregeld op tijd in combinatie met klepstanden. Dit is echter reeds een lang achterhaald regelprincipe. Hierbij is het altijd winstgevend om het systeem te optimaliseren met een zeer korte terugverdientijd. Door de innovatie van Intech kan er aanzienlijk meer op energie worden bespaard. Er wordt nu optimaal gebruik gemaakt van de restwarmte van de oven(s). Er hoeft veel minder additionele warmte worden toegevoegd. Er zijn zelfs drogerijen geautomatiseerd die volledig draaien op restwarmte van de oven(s).
 

Flexibel besturingsconcept

Het flexibele Intech Installatieburo besturingsconcept past op vrijwel iedere drogerij. Het is dus niet noodzakelijk om de drogerij werktuigbouwkundig om te bouwen. Meestal voldoen de bestaande kanalen en luchtleidingen aan de eisen om het Intech besturingssysteem te implementeren. Dit zorgt voor grote investeringsbesparingen.


Meer weten? Mail naar sales@intech-installatieburo.nl